Palvelut

Palvelut

Asian selvittäminen, sovinnollisen ratkaisun etsiminen, avustaminen tuomioistuinsovittelussa ja tarpeen mukaan oikeudenkäynnissä.

Riita-asiat

 • Asunto- ja kiinteistökaupat, home- ja kosteusvauriot
 • Urakkasopimuksiin liittyvät erimielisyydet
 • Muihin sopimuksiin liittyvät riidat
 • Vahingonkorvaukset

Perhe- ja perintöasiat

 • Avioehtosopimukset
 • Avioerot
 • Ositus tai omaisuuden erottelu
 • Lasten huolto, tapaaminen ja elatus
 • Testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot
 • Edunvalvontavaltuutus

Sopimukset

 • Urakkasopimukset
 • Osakassopimukset
 • Vuokrasopimukset
 • Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • Muut sopimukset

Rikosasiat

 • Rikosilmoitukset
 • Avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä
 • Asianomistajan vahingonkorvausvaatimukset
 • Lähestymiskiellot